Tin tức

Chương trình khuyến mãi Mừng sinh nhật lần thứ 9 cùng Cathay

Ngày đăng: 25/05/2017

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 9, Cathay tổ chức tri ân khách hàng bằng chương trình khuyến mại “Mừng sinh nhật lần thứ 9 cùng Cathay” như lời cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Cathay trong 9 năm vừa qua.

Chương trình khuyến mại

“MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 9 CÙNG CATHAY”

01/06/2017 – 30/06/2017

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 9, Cathay tổ chức tri ân khách hàng bằng chương trình khuyến mại “Mừng sinh nhật lần thứ 9 cùng Cathay” như lời cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Cathay trong 9 năm vừa qua.

Chương trình diễn ra từ 01/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017 với rất nhiều quà tặng hấp dẫn và số lượng quà tặng không giới hạn.

 1. Đối tượng tham gia: Khách hàng[1] tham gia sản phẩm của Cathay và có ngày hiệu lực hợp đồng trong thời gian từ 01/06/2017 đến 30/6/2017.
 2. Sản phẩm tham gia khuyến mại: Tất cả các sản phẩm của Cathay ngoại trừ Bảo Hiểm Tử Kì Tai Nạn Ngắn Hạn (G01), Bảo hiểm hỗn hợp ưu đãi nhân viên – Kế hoạch phí định kỳ (A08) và Bảo hiểm hỗn hợp ưu đãi nhân viên – Kế hoạch phí đơn kỳ (A09).
 3. Thời gian chương trình: Từ ngày 01/06/2017 đến hết 30/6/2017.
 4. Điều kiện nhận ưu đãi (*):
  • Hợp đồng tham gia Chương trình phải có Ngày hiệu lực từ ngày 01/06/2017 đến ngày 30/06/2017 và Ngày phát hành trước ngày 16/07/2017. Ngày hiệu lực và Ngày phát hành được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm;
  • Hợp đồng tham gia thuộc danh mục Sản phẩm tham gia khuyến mại tại Mục 2;
  • Hợp đồng không bị hủy (Khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp đồng) trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng).
 5.  Cơ cấu quà tặng:

Tổng phí bảo hiểm đầu tiên (FP)[2]

Quà tặng

25 triệu ≤ FP < 50 triệu

Phiếu quà tặng ESTEEM[3] trị giá 100.000VND

50 triệu ≤ FP < 100 triệu

Phiếu quà tặng ESTEEM trị giá 500.000VND

100 triệu ≤ FP < 150 triệu

Phiếu quà tặng ESTEEM trị giá 2.000.000VND

FP ≥ 150 triệu

Một (01) chỉ vàng SJC cho mỗi 150 triệu VNĐ Tổng phí bảo hiểm đầu tiên

Ghi chú:

[1]      Chương trình không áp dụng cho khách hàng là tổ chức hoặc doanh nghiệp.

[2]      Tổng phí bảo hiểm đầu tiên (FP) của tất cả hợp đồng trên cùng một Bên mua bảo hiểm và cùng một Tư vấn viên.

[3]      Tham khảo http://esteemgift.vn/supplier-locator-map để biết thêm thông tin chi tiết về phiếu quà tặng ESTEEM. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng tham khảo Thể lệ chương trình khuyến mại được đính kèm dưới đây:

- Thể lệ chương trình khuyến mại “Mừng sinh nhật lần thứ 9 cùng Cathay”