Sản phẩm tiết kiệm

Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn với lãi suất cao giúp khách hàng có một kế hoạch tiết kiệm hiệu quả. Nội dung đơn giản, dễ tìm hiểu, thích hợp cho những người mới biết về bảo hiểm....
Hợp đồng ngắn hạn đa lựa chọn, thích hợp với nhiều kế hoạch ngắn hạn....
Phí thấp, thời gian đóng phí chỉ 5 năm, giúp khách hàng dễ dàng tham gia bảo hiểm và nhận những quyền lợi cao...
Sản phẩm hoàn hảo dành riêng cho phụ nữ với sự kết hợp linh hoạt giữa tính năng bảo vệ và tiết kiệm....