Tuyển dụng Nhân Viên

Thành phố Hồ Chí Minh

Số thứ tự Chức danh Mã vị trí
1 Chuyên viên Lập trình AP01
2 Chuyên viên pháp lý LG01
3 Chuyên viên lập trình hệ thống SP01
4 Phiên dịch viên tiếng Hoa CT01

Cần Thơ

Số thứ tự Chức danh Mã vị trí
1 Trainer TM04

Đồng Nai

Số thứ tự Chức danh Mã vị trí
1 Trợ lí kiêm phiên dịch tiếng Hoa AO05
2 Chuyên viên phát triển chi nhánh BDO05