Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng VIP

Tiêu chuẩn khách hàng VIP năm 2017:

Phí bảo hiểm đã đóng theo năm theo (*) công thức quy đổi thỏa điều kiện:

Tiêu Chuẩn Điều Kiện Ưu Đãi
Lam Ngọc Trong năm 2016, tổng phí bảo hiểm đã đóng từ 50 triệu đồng trở lên. (**) Phiếu quà tặng giá trị 500,000 đồng.
Hồng Ngọc Trong hai năm (2015 và 2016), tổng phí bảo hiểm đã đóng từ 100 triệu đồng trở lên, tối thiểu phí bảo hiểm đã đóng mỗi năm từ 50 triệu đồng trở lên. (**) Phiếu quà tặng giá trị 1,000,000 đồng.
Kim Cương Trong ba năm (2014, 2015 và 2016), tổng phí bảo hiểm đã đóng từ 150 triệu đồng trở lên, tối thiểu phí bảo hiểm đã đóng mỗi năm từ 50 triệu đồng trở lên. (**) Phiếu quà tặng giá trị 2,000,000 đồng.

(*) Công thức quy đổi: theo công thức phòng Planning (Actuary)cung cấp.

(**) Phiếu quà tặng này, khách hàng có thể thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ tại 53 thương hiệu (với 630 cửa hàng) trên toàn quốc.

Một số điểm cần lưu ý:
  1. Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của hợp đồng và trở thành khách hàng thân thiết của công ty sẽ được tham gia các ưu đãi trên.
  2. Chương trình Khách hàng thân thiết, phiếu quà tặng sẽ do đại lý phục vụ hoặc nhân viên phục vụ gửi trực tiếp đến khách hàng, và giấy ký nhận sẽ trả về công ty.
  3. Các hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực tại thời điểm nhận phiếu quà tặng.
  4. Công thức quy đổi: theo công thức phòng Planning (Actuary) cung cấp, ví dụ một số sản phẩm như sau:
Tên thương mại Công thức quy đổi
Thịnh An Tiết Kiệm Thông Minh Phí thực tế đã đóng chia 20
Thịnh An Tiết Kiệm Vượt Trội Phí thực tế đã đóng chia 10
Bảo hiểm Đảm Bảo Tín Dụng Cathay Phí thực tế đã đóng chia 20
Thịnh An Tiết Kiệm Thuần Túy + Đóng phí một lần: Phí thực tế đã đóng chia 20
+ Đóng phí theo định kỳ: Phí thực tế đã đóng chia 10
  1. Bảng phí bảo hiểm đạt chuẩn sau khi quy đổi:
    - Tiêu chuẩn khách hàng thân thiết có thể được điều chỉnh hàng năm.
    - Ngày công bố: 31/12 hàng năm.
Năm Phí bảo hiểm sau khi quy đổi ( tối thiểu)
2014 50 triệu (được viết tắt là 50M)
2015 50 triệu
2016 50 triệu

 

Liên hệ

Tổng công ty
0-28-6255 6699
0-28-6255 6399
Trung tâm DV khách hàng
0-28-6255 6393